Algemene Voorwaarden
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 juli 2013.
Artikel 1 – Definities
 • Bezoeker: iedere bezoeker die deze website bezoekt
 • Ondernemer: de eigenaar van moorddiner-vergelijken.nl; Compareware BV, Meerstraat 45, 1411BG te Naarden, KvK: 65712218, BTW: NL856228643B01.
 • Aanbieder: degene die een vermelding van zijn/haar diensten of producten publiceert op deze website, in dit geval aanbieders van moorddiners
 • Website: deze website (moorddiner-vergelijken.nl)
Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Door het gebruik van deze website aanvaardt de bezoeker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen waarbij de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 3 – Garantie en aansprakelijkheid

3.1 De voorwaarden van de betreffende aanbieder zijn van toepassing op alle daar afgenomen producten of diensten. De ondernemer geeft in geen enkele vorm garantie op de afgenomen diensten of producten van de aanbieder.

3.2 De aanbieder blijft eindverantwoordelijk voor de content van zijn/haar vermeldingen op deze website. Alhoewel de ondernemer veel aandacht besteedt aan het actueel houden van de content is deze slechts indicatief en kunnen hieraan door de bezoeker geen rechten worden ontleent.

3.3 De ondernemer is niet aansprakelijk tot betaling van enige schadevergoeding aan de bezoeker of anderen. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Artikel 4 – Content

4.1 De onderstaande lijst met (links naar) content wordt door de ondernemer niet toegestaan op deze website. De ondernemer heeft dan ook het recht om de onderstaande type content van aanbieders en bezoekers aan te passen, de gehele vermelding te verwijderen en/of het account van de desbetreffende gebruiker te blokkeren.

 • Links naar andere websites op een andere plek dan de daarvoor de ondernemer toegewezen rubrieken
 • Informatie waaruit de contactgegevens van de aanbieder opgemaakt kunnen worden op een andere plek dan de daarvoor de ondernemer toegewezen rubrieken
 • Verouderde of foutieve content
 • Ongefundeerde claims zoals “wij zijn de beste van Nederland” tenzij deze claims onderbouwd kunnen worden. U kunt bijvoorbeeld wel vermelden dat u “in 2013 door de consumentenbond uitgeroepen bent tot beste webwinkel van Nederland”
 • Discriminerende, kwetsende en aanstootgevende content
 • Content welke oproept tot geweld
 • Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
 • Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of de ondernemer
 • Pornografische content
 • Content die aanzet tot illegaal gedrag
 • Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
 • Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
 • Inhoud die ten doel is een politiek of religieus standpunt uit te dragen

4.2 Indien de content door de ondernemer wordt aangepast heeft de aanbieder het recht om het account te beëindigen en eventuele vooruitbetaalde vergoeding naar rato van abonnementsperiode terug te vorderen. Eventuele door de aanbieder reeds opgebouwde vergoedingsverplichtingen, zoals betalingen per klik, blijven onverminderd verschuldigd aan de ondernemer.

4.3 De ondernemer heeft het recht om indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en de nodige maatregelen te treffen.

4.4 De rechtstreekste aanbieder van diensten kan verzoeken om de vermeldingen van een reseller van zijn/haar dienste te laten verwijderen. Indien het alle vermeldingen van deze reseller betreft en de ondernemer overgaat tot verwijdering van de vermeldingen, dan heeft de reseller recht op een beëindiging van diens account conform artikel 4.2.

Artikel 5 – Prijzen, tegoeden en verdienmodel

5.1 Tegoeden, verkregen door vooruitbetaling of het inwisselen van couponcodes, zijn niet overdraagbaar en niet uitkeerbaar aan de aanbieder.

5.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor om eenzijdig prijswijzigingen door te voeren of het verdienmodel aan te passen.

5.2 De ondernemer dient de aanbieder hiervan minimaal twee maanden van tevoren per email van op de hoogte te stellen.

Artikel 6 – Cookies

6.1 Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan moorddiner-vergelijken.nl je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

6.2 Deze website maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Deze sessie cookies zijn noodzakelijk om jouw instellingen tijdens je bezoek aan moorddiner-vergelijken.nl te onthouden. We hebben deze bijvoorbeeld nodig om te onthouden welke zoekopties je hebt aangevinkt. Het is niet mogelijk om de site te gebruiken zonder deze cookies.

6.3 Deze website maakt gebruik van anonieme tracking cookies om conversies te kunnen meten op de website van de aanbieder. Hierdoor kunnen wij de aanbieder inzicht geven in de toegevoegde waarde van onze website. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de aanbieder.

6.4 Deze website maakt GEEN gebruik van tracking cookies die ook door andere sites gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om gericht te adverteren of uw surfgedrag in kaart te brengen. We vinden dat dergelijke cookies uw privacy schenden.

Artikel 7 – Privacy

7.1 Moorddiner-vergelijken.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens

7.2 Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor het inhoudelijk goed functioneren van de website en contact met u te onderhouden met betrekking tot administratieve zaken en nieuwe functionaliteit. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van moorddiner-vergelijken.nl of die van een derde partij.

7.3 De publieke contactgegevens en vermeldingen van producten en diensten van aanbieders worden uiteraard beschikbaar gesteld aan andere bezoekers op de site. De administratieve contactgegevens van aanbieders worden echter niet getoond.

7.4 Deze website zal uw gegevens nooit verkopen of verstrekken aan derden tenzij dit in het kader is van een strafrechtelijk onderzoek.

7.5 Deze website zal uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven.

7.6 De ondernemer behoudt zich het recht om uw gegevens tevens te gebruiken voor andere websites van de ondernemer.

7.7 In sommige gevallen slaan wij uw IP-adres op. Dit gebeurt in het kader van het voorkomen van SPAM en aanvallen door hackers. Uw IP-adres zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 8 – Wijzigingen

8.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te kunnen wijzigen.

8.2 Bij grotere wijzigingen dient de ondernemer de aanbieder hiervan per email op de hoogte te stellen. De aanbieder dient de algemene voorwaarden hierna wederom expliciet te accepteren.


Terug